Dantiscum Records prezentuje:

Pierwszy zarejestrowany materiał pod nazwą HONOR.
Koncert zespołu z 20.01.1991, nagrany pół roku przed wydaniem demo "Biały Front".
Na tym koncercie za perkusją gościnnie siedzi późniejszy wokalista.

The concert was recorded on january 20, 1991 - a half year before the release of the demo "Bialy Front".
It's the first recorded material as HONOR.The drummer playing on this concert
(as a guest) is the band's latervocalist.

Первый зарегистрированный материал от Хонору.Концерт с 20.01.1991, зарегистрированное
полгода перед демо "Белый Фронт". Как гость на
барабанах более поздний вокал группы


1. Siła i Walka
2. Zawsze Tutaj
3. Wschodni Wiatr
4. Won
5. Chaos
6. Nasz Honor
7. Polska
8. Krew i Honor

Honor- Wschodni wiatr